Oferta Współpracy
.................................................................................
Urządzenia przemysłowe i konstrukcje stalowe wymagają ochrony przed agresją chemiczną środowisk płynnych i powietrza. Ochrona ta jest szczególnie ważna w procesach produkcji przemysłowej, magazynowaniu aktywnych chemicznie substancji i dla konstrukcji budowlanych narażonych na działanie aktywnych chemicznie związków. Zadaniem jakie postawiliśmy przed sobą, jest walka z agresją chemiczną we wszystkich jej przejawach. Aby osiągnąć sukces, musimy wciąż poszerzać swoją wiedzę, stosując nowoczesne technologie i materiały. Dzięki tej filozofii postępu, praca nasza doceniana jest przez klientów firmy, których krąg wciąż się powiększa. Pragnęlibyśmy, aby i Państwa firma dołączyła do tego grona.
 


Montaż rurociągów wraz z armaturą

PowiększenieNasza firma specjalizuje się w montażu sieci przemysłowych z PP, PE 100, PE 80, PPs, PPs-el, PE 80-el, PVDF i E-CTFE, sieci przesyłowych i rozdzielczych mediów o wysokim stopniu czystości stosowanych w przemyśle farmaceutycznym i przy produkcji półprzewodników, instalacje sanitarne - ciepłej i zimnej wody oraz rurociągi sprężonego powietrza. Wykonujemy również renowację starych i budowę nowych kanałów kanalizacji sanitarnej, ogólnospławnej i deszczowej z profilowych rur kanalizacyjnych. Posiadamy w swojej ofercie montaż systemowych rur podwójnych do bezpiecznego transportu mediów agresywnych.
Do montażu instalacji stosujemy armaturę ze sterowaniem ręcznym lub automatycznym z PP, PVDF, PVC - U, PVC - C firm "Georg Fischer "Frank" i innych znanych producentów armatury przemysłowej.
Posiadamy ponad to w swojej ofercie dotyczącej rurociągów montaż systemów wykrywania nieszczelności, oraz urządzeń regulacyjno - pomiarowych stosowanych w instalacjach z tworzyw sztucznych.
Montujemy również rurociągi z laminatów (PWS) i laminowanych rur z PP i PVC.

Początek strony


 
 


Zabezpieczenia chemoodporne konstrukcji i elementów budowli, urządzeń i aparatów stalowych i betonowych

PowiększenieOferujemy nowoczesny, kompleksowy, system zabezpieczeń powłokowych , który można stosować na różnych podkładach (beton, żelbet, stal), zarówno na powierzchniach poziomych (posadzki) jak i pionowych (okładziny).
Nasz system opiera się na:

 • żywicach syntetycznych o najlepszej chemoodporności typu DERAKANE firmy DOW CHEMICAL COMPANY,
 • żywicach poliestrowych typu POLIMAL firmy ORGANIKA SARZYNA S.A.
 • żywicach epoksydowa typu EPIDIAN firmy ORGANIKA SARZYNA S.A.

Wykonujemy chemoodporne wykładziny wewnętrzne zbiorników metalowych z zastosowaniem najnowocześniejszych tworzyw sztucznych. Wykładziny takie pozwalają na budowę zbiorników nie ze stali nierdzewnej, lecz normalnej konstrukcyjnej. Równocześnie bardzo wysoka odporność chemiczna i żywotność wykładzin umożliwia uzyskanie wieloletniego okresu bezawaryjnej eksploatacji zabezpieczonych w ten sposób zbiorników.
Konieczność zapewnienia bezawaryjnej pracy urządzeń, w których występują media korozyjne skłoniła do poszukiwań tworzyw o jak najwyższych parametrach. Do powszechnego użytku weszło co najmniej pięć rodzajów tworzyw sztucznych, mogących spełnić bardzo wysokie wymagania co do odporności.
Są to:

 
 

 • polietylen (PE),
 • polipropylen (PP),
 • poliwinylofluoryd (PVDF),
 • kopolimer etylenu i chlorotrójfluoroetylenu (E-CTFE),
 • polichlorek winylu (PCV)

Wszystkie te korzystne cechy sprawiły, że obecnie do ochrony przed bardzo agresywnymi chemikaliami stosujemy powłoki z żywic, oraz wykładziny z nowoczesnych tworzyw sztucznych.

PowiększenieOchronę betonowych ścian zbiorników realizujemy poprzez montaż wykonanych z tworzyw sztucznych specjalnych płyt ochronnych do betonu - Sure Grip - tworzących ze ścianą zbiornika nierozerwalną całość. Miejsca łączeń płyt podlegają zespawaniu i kontroli elektroiskrowej.
Za pomocą płyt do ochrony betonu można zabezpieczać wszelkiego rodzaju budowle, jak np. zbiorniki na chemikalia, zbiorniki na szlam w oczyszczalniach ścieków, cysterny na wodę technologiczną lub pitną, place przeładunkowe w przemyśle petrochemicznym, tace pod zbiornikami stalowymi, kanały ściekowe, bunkry na odpady w hutnictwie, itp. W zbiornikach wyłożonych płytami ochronnymi można przechowywać nawet bardzo agresywne chemikalia, bez ryzyka wycieku.
Porównanie właściwości użytkowych płyt i tradycyjnych powłok przemawia zdecydowanie na korzyść tych pierwszych. Wielką zaletą tej technologii jest możliwość dokonywania napraw i regeneracji już istniejących, a zniszczonych konstrukcji betonowych: kanałów, zasobników i posadzek.

Początek strony


 
 


Wykładanie osadników, składowisk i wysypisk

Dzięki swoim właściwościom geomembrany typu HDPE, PEVLD, FPP i AGRUFLEX znalazły szerokie zastosowanie w ochronie środowiska oraz w izolowaniu konstrukcji ziemnych, betonowych, żelbetowych oraz stalowych. Firma nasza, korzystając z bardzo dobrych geomembran firmy AGRU wykonuje zabezpieczenia takich obiektów jak:

 • uszczelnianie składowisk odpadów komunalnych, przemysłowych i chemicznych,
 • uszczelnianie zbiorników wodnych, zapór i innych budowli hydrotechnicznych,
 • uszczelnianie stacji i magazynów paliw płynnych i innych budowli inżynieryjnych,
 • uszczelnienie i stabilizowanie podziemnych budowli i konstrukcji budowlanych,
 • uszczelnianie den i ścian zbiorników wód zrzutowych, zbiorników wody zanieczyszczonej oraz zbiorników awaryjnych,
 • uszczelnianie silosów: na nawozy sztuczne, środki chemiczne szkodliwe dla środowiska,
 • uszczelnianie posadzek magazynów substancji szkodliwych,
 • uszczelnianie wałów przeciwpowodziowych.
 
 

PRZYKŁADY NIEKTÓRYCH STRUKTUR POWIERZCHNIOWYCH GEOMEMBRAN PEHD AGRU

GŁADKA SYMBOL : G/G
grubość: 0,75 mm - 5,0 mm
szerokość: 5,0m / 7,0 m długość pasma 50 - 300 m

OBUSTRONNIE TEKSTUROWANA SYMBOL : T/T
grubość: 1,0 mm - 3,0 mm
szerokość : 5,0 m / 7,0 m; długość pasma 100 - 200 m

TEKSTUROWANA / GŁADKA SYMBOL : T/G
grubość: 1,0 mm - 3,0 mm
szerokość: 5,0 / 7,0 m; długość pasma 100 - 200 m

KOLCE/ GŁADKA SYMBOL : K/G
grubość: 1,5 mm - 3,0 mm
szerokość: 5,15 m długość pasma 50 - 100 m

KRATOWNICA 50 / GŁADKA SYMBOL : R50/G
grubość: 1,5 mm - 3,0 mm
szerokość: 5,15 m długość pasma 50 - 100 m

MICROSPIKE/ MICROSPIKE SYMBOL : ST/ST
grubość : 1,0 - 2,0 mm
szerokość : do 7.0 m

Początek strony


 
 


Wykonanie i montaż nietypowych elementów przemysłowych

PowiększenieFirma "POLYMAR" zajmuje się również wykonywaniem indywidualnych wyrobów z tworzyw sztucznych oraz żywic na życzenie zleceniodawcy.
Wykonujemy:

 • wanny trawienne, misy, kanały w wydziałach obróbki chemicznej
 • tace magazynowe i przeładunkowe na stanowiskach chemikalii,
 • zbiorniki i urzadzenia w oczyszczalniach ścieków,
 • posadzki w pomieszczeniach produkcyjnych, gdzie stosuje się agresywne i niebezpieczne media (akumulatorownie, wytwórnie nawozów sztucznych, galwanizernie),
 • elementy do elektrolizerów (głowice elektrolizera, leje katolitu, rozkraplacze z demisterem, kolana chlorowe, rury wgłębne itp,
 • żaluzje przemysłowe

Początek strony


 
© 2004 POLYMAR                 Polityka Prywatności