W SKRÓCIE
  Współpraca
Urządzenia przemysłowe i konstrukcje stalowe wymagają ochrony przed agresją chemiczną środowisk płynnych i powietrza. Ochrona ta jest szczególnie ważna w procesach produkcji przemysłowej, magazynowaniu aktywnych chemicznie substancji i dla konstrukcji budowlanych narażonych na działanie aktywnych chemicznie związków. Zadaniem jakie postawiliśmy przed sobą, jest walka z agresją chemiczną we wszystkich jej przejawach. Aby osiągnąć sukces, musimy wciąż poszerzać swoją wiedzę, stosując nowoczesne technologie i materiały. Dzięki tej filozofii postępu, praca nasza doceniana jest przez klientów firmy, których krąg wciąż się powiększa. Pragnęlibyśmy, aby i Państwa firma dołączyła do tego grona.

czytaj więcej >>

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Certyfikaty
Poprzez właściwą kontrolę jakości w ramach zakładowego systemu jakości, wszystkie nasze wyroby, oraz materiały z których je wykonujemy, odpowiadają europejskim standardom ujętym w europejskim systemie norm CEN jak również odpowiednich krajowych systemach jakości np. DIN, DVS i są dostosowane do potrzeb klientów.

czytaj więcej >>
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
 
Dane kontaktowe
   P.P.H.U. POLYMAR
87-800 Machnacz
ul. Żwirowa 11
tel. +48 693 37 37 48
fax +48 54 444 33 73
e-mail : biuro@polymar.pl
   

Polityka prywatności
.................................................................................
 

Zasady postępowania przy przetwarzaniu danych osobowych osób fizycznych określa Ustawa z 29 sierpnia 1997r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Z 1997r. Nr 133, poz. 883).
Zgodnie z przepisami ustawy zapewniamy Państwu prawo wglądu do własnych danych oraz możliwość ich poprawiania. W przypadkach wymienionych w art. 23, ust. 1, pkt.3 i 5 Ustawy, możecie Państwo złożyć pisemne oświadczenie dotyczące zaprzestania przetwarzania danych osobowych.
Czytając, przeglądając czy używając serwis internetowy POLYMAR akceptujesz zasady zawarte w Polityce prywatności znajdującej się na tej stronie.
Firma POLYMAR zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce prywatności. Każdą osobę wykorzystującą w jakikolwiek sposób materiały zawarte na stronie POLYMAR obowiązuje aktualna Polityka prywatności.

Jakiekolwiek wprowadzane zmiany nie wpływają na podstawową zasadę:
Nie sprzedajemy i nie udostępniamy osobom trzecim danych personalnych czy adresowych klientów/użytkowników.

Jeśli nie zgadzasz się z Polityką prywatności, proszę nie odwiedzać serwisu POLYMAR


 
 

W czasie korzystania z serwisu POLYMAR możesz zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza, lub w inny sposób. Dane, o które będziesz proszony to w większości przypadków imię, nazwisko, telefon i adres e-mail. W przypadku formularzy zamówień będziesz proszony o podanie pełnych danych osobowych.
Niepodanie wymaganych danych zablokuje czynność, której te dane dotyczyły.
Formularze zamówień, które wymagają podania pełnych danych adresowych, są umieszczone w bezpiecznym obszarze serwisu.


 
 

Zastrzegamy sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe uzyskamy dzięki serwisowi POLYMAR. Pod tym określeniem rozumiem informacje odnoszące się bezpośrednio do firmy POLYMAR (np. zmiany, wewnętrzne promocje), niekomercyjne listy (np. życzenia, informacje o wirusach, komentarze osobiste itp.)


W przypadku pytań jesteśmy do dyspozycji: Biuro POLYMAR


 
 
© 2004 POLYMAR                 Polityka prywatności