Jakość
.................................................................................
Poprzez właściwą kontrolę jakości w ramach zakładowego systemu jakości, wszystkie nasze wyroby, oraz materiały z których je wykonujemy, odpowiadają europejskim standardom ujętym w europejskim systemie norm CEN jak również odpowiednich krajowych systemach jakości np. DIN, DVS i są dostosowane do potrzeb klientów.
 

Obok własnej wielostronnej kontroli (ocena surowca, kontrola produkcji, ostateczna kontrola przed przekazaniem), produkty są regularnie kontrolowane przez niezależne komórki kontroli jakimi są instytuty certyfikacyjne i instytucje aprobacyjne.
Zastosowanie nowoczesnych, wydajnych środków produkcji oraz zaangażowanie wysoko wykwalifikowanych pracowników, pozwoliło osiągnąć wysoką jakość we wszystkich fazach produkcji, zgodnie z międzynarodowymi normami jakości. Oznaczenie wszystkich wyrobów numerem identyfikacyjnym, umożliwia udokumentowanie wszystkich kontroli w zakładowym systemie badania jakości. Klient w każdej chwili może na własne żądanie otrzymać świadectwo zakładowe dotyczące zakupionego przez siebie wyrobu lub towaru.
Znaczącą rolę w zapewnieniu jakości odgrywają nie tylko jakość produktów i stałe poszerzanie ich palety, lecz również ciągłe doskonalenie naszych usług serwisowych poprzez regularne szkolenia pracowników i wdrażanie procedur usprawniających, skierowanych głównie na wzmacnianie gotowości dostaw oraz naszych kompetencji we wszystkich sprawach dotyczących systemów instalacyjnych z tworzyw sztucznych.


 
 


Certyfikaty i znaki atestacyjne naszych dostawców

  • Dopuszczenie OVGW (A)
  • Dopuszczenie DVGW (D)
  • Znak atestacyjny GIVEG (NL)
  • Znak atestacyjny IIP (I)
  • Certyfikat ISO 9001


 
 


Atesty i aprobaty na materiały

  • Aprobaty techniczne IGNiG
  • Aprobaty techniczne ITB
  • Aprobaty techniczne "INSTAL"
  • Atesty higieniczne PZH
  • Dopuszczenia Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego


 
 


Certyfikaty i świadectwa kwalifikacyjne


 
© 2004 POLYMAR                 Polityka Prywatności